/ Άνεργοι /

Σκοπός των προγραμμάτων, η ενδυνάμωση & αναβάθμιση των προσόντων & των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για τη διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργους

Επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων

Nέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας (Ενεργό)

  Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης για την υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»   Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε ωφελούμενους  οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :…

Voucher ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών (Ενεργό)

 Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθησηστην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετώνσε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής   Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει στις 26/02/2021 και ώρα 14:00. Αντικείμενο Η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας…

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας (Ενεργό)

  Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης HONESTY αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με αντικείμενο Κατάρτιση Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων». / Αντικείμενο…

(Μη Ενεργό) Voucher ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών,πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης,μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ Αντικείμενο Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30- 45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής…