/ Λοιπά προγράμματα - Πιστοποιήσεις - Χρηματοδοτούμενα - Επιδοτούμενα /

Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Άδεια Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
(Security)

Άδεια Security

Σεμινάριο για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το ΚΕΚ HONESTY διοργανώνει προγράμματα e-learning προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Σεμινάρια Security).Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Το ΚΕΚ HONESTY έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ώστε να υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης. Επιπλέον διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, σε όλα τα επίπεδα.

/ Διάρκεια σεμιναρίου /
Τα παραπάνω προγράμματα είναι διάρκειας 105 ωρών και έχουν ως στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι καταρτιζόμενοι μετα το τέλος του κύκλου κατάρτισης να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση που διοργανώνει το Κ.Ε.Μ.Ε.Α, για την απόκτηση άδεια προσωπικού ασφάλειας (Άδεια security).

/ Ποιους αφορά το σεμινάριο /
• Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
• Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
• Τους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
• Όλους τους ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
• Αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security

/ Θεματολογία του σεμιναρίου /
• Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
• Ποινικός κώδικας
• Ποινική δικονομία
• Ειδικοί ποινικοί νόμοι
• Εισαγωγή στην ασφάλεια
• Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
• Ανταπόκριση σε περιστατικά
• Ασφάλεια εγκαταστάσεων
• Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• Προστασία προσώπων
• Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
• Παροχή πρώτων βοηθειών

 

 

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

Δείτε επίσης