/ Λοιπά προγράμματα - Πιστοποιήσεις - Χρηματοδοτούμενα - Επιδοτούμενα /

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές κ.λ.π, να αποκτήσουν την άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α ή Β τάξης).

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ενεργειακοί Επιθεωρητέs

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών

«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.100/ΦΕΚ177(Β)/06-10-2010)»
Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, διπλωματούχους μηχανικούς (μέλη του ΤΕΕ), πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και σε μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας (κατ’εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής & εθνικής νομοθεσίας) , να αποκτήσουν την άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α ή Β τάξης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενεργειακών επιθεωρήσεων και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς κατόπιν εξετάσεων (Π.Δ.100/ΦΕΚ177(Β)/06-10-2010).

 

/ Διάρκεια /
Η συνολική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα είναι:
1. 28 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής ) και 60 ώρες υποχρεωτικής επιλογής για τους επιθεωρητές Κτιρίων,
2. 20 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής ) και 30 ώρες υποχρεωτικής επιλογής για τους επιθεωρητές Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ,
3. 22 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής ) και 30 ώρες υποχρεωτικής επιλογής για τους επιθεωρητές Εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί δυναμικά στην υλοποίηση και των 3 προγραμμάτων με άρτια οργάνωση, με άριστα καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα εισηγητών, σε ευέλικτα ωράρια, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος της αγοράς .
Οι εισηγητές των σεμιναρίων διαθέτουν σε κάθε περίπτωση εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλή κατάρτιση καθώς και σχετική εκπαιδευτική εμπειρία, γεγονός που διασφαλίζει την ποιοτική και σε βάθος εκπαίδευση των καταρτιζομένων.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από ΕΔΩ

 

 

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

Δείτε επίσης